Tuesday, December 22, 2020

Download Tạo trang chờ get link khi nhấp vào liên kết trên blog, code đêm thời gian hiện Link

Download Tạo trang chờ get link khi nhấp vào liên kết trên blog, code đêm thời gian hiện Link

 

- Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với website của mình nhé!
- Hôm nay xin phép chia sẽ cho mọi người một Code HTML kết hợp JavaScript Tạo ra một trang chờ khi người dùng Click vào liên kết trên website nha. Mọi người có thể dùng để tạo trang chờ get link, đếm thời gian hiện link hay gì đó thích hợp với một số bạn viết blog với chủ đề Apps, Games,..
- Nó sẽ trông như thế này nha:
-Cách Làm:
+ Đầu tiên các bạn tạo 1 trang tĩnh trong blogger hoặc WordPress đều được nha tạo với tiêu đề Download
+ Tắt bình luận
+ Coppy đoạn code này và dán vào nha: 
<style>
#rsidebar-wrapper {display:none!important;  
  }
#footer-widgets-container {  
  Display: none;}
#post-wrapper {width:100%!important;  
  }
#blog-pager {display: none;  
  }
#main-wrapper {width: 930px;  
  }
#button1 {
    background-color: #4CAF50;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    color: white;
    padding: 7px 14px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    font-size: 50px;
    cursor: pointer;
}
#button2 {
    background-color: #008CBA;
    border: none;
    border-radius: 50px;
   color: white;
    padding: 7px 100px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    font-size: 50px;
    cursor: pointer;
}
.span-24, div.span-24 {display: none;}
.post-title a, .post-title a:visited, .post-title strong {text-align: center;}
.footer-credits{display:none;}
</style>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="font-size: x-large;"><script>
function getQueryVariable(variable)
{

    return window.location.search.substring(1).split(variable+'=')[1];
}
var time = 5;
var page = getQueryVariable("url");
function countDown(){
    time--;
    gett("timecount").innerHTML = time;
    if(time == 0){
        window.location = page
    }
    else
    {
        if(time<-3)
        {            window.location='https://www.gamenth.top/p/download.html?url='+page
        }
    }
} 
function gett(id){
    if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
    if(document.all) return document.all.id;
    if(document.layers) return document.layers.id;
    if(window.opera) return window.opera.id;
}
function init(){
    if(gett('timecount')){
        setInterval(countDown, 1000);
        gett("timecount").innerHTML = time;
    }
    else{
        setTimeout(init, 50);
    }
}
document.onload = init();
$(document).ready(function(){
 $('.link-out-btn').click(function(){
    window.location = page;
 });
 $('#linkout').text(page);
});
</script>
<script>
function closeWindow() {
        window.open('','_parent','');
        window.close();
    }
</script> <a href="https://www.gamenth.top/">Chờ Xíu Nha</a></span></b></div>

<div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: x-large;">

Hệ Thống sẽ tự chuyển sang trang tải file cho bạn sau</span></b></div>
<span style="font-size: x-large;"><br />

</span><div style="text-align: center;">

<span style="font-size: large;"><b><span id="timecount" style="font-size: 100px;"></span> giây!</b></span></div>
<br />

+ Nhớ thay url modgamemobile.top bằng url của trang website bạn nha.
- Cách sử dụng: Khi bạn chèn liên kết đến vị trí nào bạn chỉ cần để như vầy: https://www.gamenth.top/p/download.html?m=1/url=(liên kết cần chèn)
- Nghĩa là trước khi vào liên kết cần chèn nó sẽ đến cái trang tĩnh trước hết thời gian nó mới tới cái liên kết mà bạn chèn đơn giản vậy thôi! Chúc bạn thành công! Đừng quên theo dõi website của mình nha!
 
VPN Master
MT Manager_2.7.3
Mod Apk V7.apa
OBB25

0 Post a Comment: